Nattarbeid Nydalen 13. - 17. juni

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 13. – 17. juni foregå nattarbeid i sporet ved Nydalen holdeplass.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre svært kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av spesialmaskiner og utstyr for sveising og sliping av skinneskjøter. Arbeidet vil foregå mellom kl. 24.00 og 05.00 hver natt i den angitte perioden. Vi vunderstreker imidlertid at det ikke blir utført støyende arbeid i innsovningsperioden (23.00-01.00).

Hensikten med arbeidet å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Nøytralisering er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Daniel Lindkvister
Anleggsleder, Railcom AS
Mobil: 476 26 840
E-post: daniel.lindkvister@railcom.as