Nattarbeid ved Grua stasjon

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 27. mai – 9. juni foregå utskifting av pukk i sporene og utskifting av sporveksel ved Grua stasjon.

Arbeidene utføres av NJD Railvac AS og Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i kommunen er orientert om arbeidet som skal utføres.

Detaljer om arbeidene
Arbeidene omfatter utskifting av pukk i sporene og bytte av sporveksel ved Grua stasjon, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 07.00 alle netter i perioden.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

27. - 31. mai
NJD Railvac AS v/prosjektleder Gisle Hauk
Mobil: 916 74 374
E-post: gisle.hauk@njd.no

1. - 9. juni
Railcom AS v/Daniel Lindkvister
Mobil: 476 26 840
E-post: daniel.lindkvister@railcom.as