Nattarbeid Skinnerflo-Ørmen og Rolvsøy

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 21.30-04.00 natt til søndag 17. mars bli utført maskinelt sporarbeid på delstrekningen Skinnerflo-Ørmen og ved Rolvsøy.

Arbeidene i Bane NORs egen regi, og vil medføre støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner med påmontert børstekost for fjerning av overflødig pukk. Vi beklager ulempene, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis benytter vi anledningen til å beklage sen varsling som skyldes svikt i våre interne rutiner for informasjonsutveksling og oppfølging.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Tor Arne Holter
Mobil: 916 78 011
E-post: tor.arne.holter@banenor.no