Nattarbeid Raufoss 22. - 25.9.

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 22. – 25. september foregå utbedring av sporet ved Raufoss stasjon.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner.

Arbeidene vil bli utført i tidsrommet mellom kl. 19.00 og 05.00 hver kveld/natt i den angitte perioden. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det ikke vil bli utført støyende arbeid i innsovningsperioden (23-01) noen av nettene.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering, vedlikehold og utbedring i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:


Anleggsleder Gisle Hauk
E-post:   gisle.hauk@njd.no
Mobil:    916 74 374