Nattarbeid på Gjøvikbanen 6. - 7. juni

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det natt til 7. juni bli utført maskinelt sporvedlikehold nord for Lunner, og mellom Gran og Jaren.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Arbeidene vil bli utført i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 06.00. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden er i bevegelse slik at periodene med støy på de enkelte delstrekningene blir relativt kortvarige.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Prosjektkoordinator Gunnar Haug
Mobil: 916 50 373
E-post: gunnar.haug@banenor.no