Nattarbeid Østfoldbanen Østre og Vestre linje

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 9. – 17.9. bli utført maskinelt sporvedlikehold på flere delstrekninger på Østre og Vestre linje.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet og fordeling av ballastpukk.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Detaljer om arbeidene

Natt til 10.9. (22.00-06.00) utføres arbeid på en rekke delstrekninger mellom Ski og Sandbukta.

Natt til 12.9. (20.00-06.00) utføres arbeid på en rekke delstrekninger mellom Mysen og Sarpsborg.

Natt til 17.9. (22.00-06.00) utføres arbeid på en rekke delstrekninger mellom Skjeberg og Halden.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Gunnar Haug
Maskinkoordinator
Mobil:   916 50 373
E-post: gunnar.haug@banenor.no