Nattarbeid Østfoldbanen Østre linje

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen Østre linje. I den forbindelse vil det i tidsrommet mellom kl. 23.00-07.00 natt til 25. oktober foregå maskinelt sporarbeid på en rekke steder og delstrekninger mellom Ski og Mysen.

Sporarbeidet utføres av Baneservice på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene, men understreker at maskiner og utstyr kontinuerlig forflytter seg. Periodene med kraftig støy vil derfor være kortvarige og forbigående.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av Vys kunder på Østre linje blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.