Nattarbeid Østfoldbanen Østre linje 6. - 10. mai.

Bane NOR moderniserer Østre linje. I den forbindelse vil det i tidsrommet 6. – 10. mai bli utført maskinelt sporvedlikehold en rekke steder og delstrekninger mellom Ski og Mysen.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH og Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet og fordeling av ballastpukk. Arbeidene utføres i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 06.00 hver natt i perioden.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Detaljer om arbeidene

Natt til tirsdag 7. mai
Pakking (stabilisering) av delstrekning forbi Skotbu stasjon. Samme natt vil det foregå fordeling av ballastpukk på delstrekninger mellom Ski og Tomter.

Natt til onsdag 8. mai
Pakking (stabilisering) av sporveksel v/Spydeberg stasjon, samt delstrekninger mellom Spydeberg og Askim. Samme natt vil det foregå fordeling av ballastpukk på delstrekninger mellom Askim og Mysen.

Natt til torsdag 9. mai
Pakking (stabilisering) av sporveksel ved Askim stasjon, samt delstrekninger mellom Spydeberg og Askim.

Natt til fredag 10. mai
Pakking (stabilisering) på delstrekninger mellom Askim og Mysen.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen Østre linje blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Prosjektkoordinator Gunnar Haug
Mobil: 916 50 373
E-post: gunnar.haug@banenor.no