Natt- og helgearbeid Østfoldbanen 12. - 13.10.

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 12. – 13.10. foregå arbeid i sporet på en rekke steder og delstrekninger mellom Bekkelaget og Ski.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet fra kl. 02.00 natt til lørdag 12.10. og kl. 14.00 søndag 13.10. Arbeidet utføres av NRC A/S på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinne-/veigående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig, men så langt det er praktisk mulig, vil det ikke bli utført spesielt støyende arbeidsoperasjoner på natta. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. Det vil ikke foregå støyende arbeid i innsovningsperioden (23-01).

Sliping av skinner og sporveksler
I tillegg til arbeidene som utføres av NRC, vil det foregå sliping av skinner og sporveksler ved Oppegård stasjon, og på deler av strekningen mellom Ski og Langhus. Arbeidet utføres av Grenland Rail på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre perioder med støy knyttet til bruk av skinnegående, dieseldrevet spesialmaskin. Sliping bidrar til å forlenge levetiden på skinner og sporveksler, og gir dessuten redusert støy fra tog som passerer.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Østfoldbanen er stengt. For nærmere informasjon om alternativ transport, se Vys hjemmesider eller mobile apper. I tillegg gjør vi oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om arbeidet som skal utføres.