Sporarbeid Østfoldbanen 1. - 7. mai

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 1. – 7. mai bli utført maskinelt sporvedlikehold ved Tistedal, Prestebakke og Kornsjø.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift (NJD) på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy knyttet til bruk av diseldrevne skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet, samt utstyr for kapping og sveising av skinneskjøter for såkalt nøytralisering som går ut på å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet, og på den måten bidra til å redusere risikoen for blant annet solslyng og skinnebrudd.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at det dreier seg om punktvis kapping og sveising, som gjør at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarige.

Detaljer om arbeidene
Pakking (stabilisering) skal foregå ved Tistedal og Prestebakke på dagtid 1. mai (08.00-17.00). Nøytralisering av sporet skal utføres ved Tistedal (natt til 2. og 3.5) og Prestebakke (natt til 4. og 5.5), og ved Kornsjø vil det foregå utkjøring av sviller natt til 6. og 7. mai.

Nattarbeidet vil bli utført i tidsrommet mellom 21.00 og 06.00 hver natt i den aktuelle perioden. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Prosjektleder Henrik Ulfsby
Mobil:   459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no