Nattarbeid Østfoldbanen 1. - 4. mai

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 1. – 4. mai bli utført maskinelt sporvedlikehold ved Holmlia og Oppegård, samt på delstrekninger mellom Ski og Ås.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Detaljer om arbeidene

Natt til torsdag 2.5. (22.00-06.00): Pakking av sporet på delstrekninger mellom Ski og Ås.
Natt til fredag 3.5. (00.25-06.00): Pakking av spor- og sporveksler ved Holmlia holdeplass.
Natt til lørdag 4.5. (00.25-06.00): Pakking av spor- og sporveksler ved Oppegård stasjon.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Gunnar Haug
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no