Nattarbeid mellom Rolvsøy og Greåker

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 25. – 29. mai foretas utskifting av skinner på delstrekning mellom Rolvsøy og Greåker.

Arbeidene utføres i Bane NORs egen regi, og vil medføre støy knyttet til bruk av dieseldrevne skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av håndholdt verktøy må også påregnes.

Detaljer om arbeidene
Selve skinnebyttet påbegynnes natt til lørdag 25.5. kl. 02.00, og skal etter planen være avsluttet søndag 26. mai kl. 15.00. Natt til 28. og 29. mai vil det foregå opprydding etter skinnebyttet. Arbeidet utføres i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 05.00 begge netter.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Tor Arne Holter
Mobil: 916 78 011
E-post: tor.arne.holter@banenor.no