Nattarbeid Hakadal stasjon

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Arbeid på Hakadal stasjon

For å tilrettelegge for smidigere avvikling av kryssende tog, arbeides det på hver natt fra fredag 24.mai til og med 28. mai på Hakadal stasjon mellom kl. 20:00 og kl. 08:00. morgen. Det skal settes ned noen fundamenter for skilt. Det betyr noe graving i pukken. Jobben gjøres av en skinnegående maskin som i perioden vil medføre lite eller moderat med støy.

For at du skal få best mulig service, og dersom du har behov for mer informasjon, ber vi deg om å ringe 400 27 552 ukedager mellom kl.09:00 og 15:00 eller send epost til tognabo@banenor.no

 

Merk epost med Hakadal stasjon.