Nattarbeid Gjøvikbanen 8. - 9. juni

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 8. – 9. juni foregå fjellsikring på delstrekninger nord for Roa stasjon.

Arbeidene utføres av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, spesialmaskiner for pigging og fjellrensk. Arbeidene vil bli utført i tidsrommet mellom kl. 04.00 og 16.00 begge netter. Vi beklager ulempene som følge av støy.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Anleggsleder Tore Siren
Mesta AS
Mobil: 472 70 190
E-post: tore.siren@mesta.no