Nattarbeid Gjøvikbanen 8. - 10. juni

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 8. – 10. juni foregå gravearbeid under sporet ved Nordtangen mellom Gran og Jaren.

Arbeidene utføres av Leif Grimsrud AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne gravemaskiner. Arbeidene vil bli utført i tidsrommet mellom lørdag 8.6. kl. 17.00 mandag 10.6. kl. 17.00. Vi beklager ulempene som følge av støy.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Byggeleder Behnam Sharifi
Mobil: 452 35 788
E-post: behnam.sharifi@banenor.no