Nattarbeid Gjøvikbanen 17.9. - 1.10.

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 17. september til 1. oktober foregå maskinelt sporarbeid på strekningen mellom Hunndalen og Gjøvik stasjon.

Arbeidene utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil kunne medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy må også påregnes.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden forflytter seg (ca. 500 meter per natt), noe som bidrar til at periodene med kraftig støy vil være relativt kortvarige på de enkelte arbeidsstedene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Odd Albert Nygård
Byggeleder, Bane NOR
Mobil: 916 57 535
E-post: oan@banenor.no

Daniel Lindkvister
Anleggsleder, RailCom AS
Mobil: 476 26 840
E-post: daniel@railcom.as