Natt- og helgearbeid v/Kongsvinger stasjon

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det helgen 1. - 3. juni foregå utskifting av dårlige masser under spor 4 ved Kongsvinger stasjon.

Arbeidene utføres av Leif Grimsrud AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy, blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, gravemaskiner o.l. Perioder med til dels kraftig støy knyttet til pigging/fjerning av fjell under deler av sporet må også påregnes. Vi beklager ulempene som følge av arbeidene.

Kongsvingerbanen stengt under arbeidshelgene
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er varslet om de planlagte arbeidene. Det er også verdt å merke seg at Kongsvingerbanen er stengt for ordinær togtrafikk begge helgene. For flere detaljer om alternativ transport og øvrige konsekvenser for togene, sjekk ruteinformasjonen på togselskapenes nettsider eller mobile løsninger.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Prosjektleder Behnam Sharifi
E-post: behnam.sharifi@banenor.no

Kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund
E-post: hko@banenor.no