Natt-/helgearbeid ved Grua stasjon

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 28. – 30. september foregå sporarbeid ved Grua stasjon.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet fra ca. midnatt natt til lørdag 28.9. til kl. 07.00 mandag 30.9. Vi beklager ulempene som følge av støy. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det ikke vil bli utført støyende arbeid i innsovningsperioden (23-01) noen av nettene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Anleggsleder Gisle Hauk
E-post: gisle.hauk@njd.no
Mobil: 916 74 374