Natt-/helgearbeid ved Disenå bru

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse skal jernbanebrua ved Disenå skiftes ut.

Arbeidet utføres av NRC Anlegg AS på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet består i hovedsak av montering og sveising, og vil foregå døgnkontinuerlig i perioden frem til 8. november. Entreprenøren vil så langt det er praktisk mulig tilrettelegge arbeidet slik at det unngås særlig støyende arbeidsoperasjoner på nattetid.

Spørsmål om natt -og helgearbeidene? Ta kontakt med: 

Christian Tanum
Prosjektleder NRC Anlegg AS
Mobil:    970 73 193
E-post:   christian.tanum@nrcgroup.no