Natt-/helgearbeid Fetsund bru

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. Vedlikehold av bruer er høyt prioritert, og nå rehabiliterer vi jernbanebrua ved Fetsund. I den forbindelse vil det i perioden 1. – 3. juni, foregå natt- og helgearbeid.

Arbeidet utføres av Consolvo AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer at det vil bli perioder med støy knyttet til sandblåsing av brukonstruksjonen. Det vil foregå arbeid gjennom hele helga, men det vil ikke bli utført kraftig støyende arbeid på natta. Sandblåsing vil foregå i tidsrommene mellom kl. 19.00 og 23.00 lørdag kveld, og mellom kl. 07.00 og 19.00 på søndag.

Arbeider i juni
I perioden 3. – 23. juni vil det pågå sandblåsing av brukonstruksjonen på dagtid. Deretter blir det en pause i rehabiliteringsarbeidet, blant annet fordi Kongsvingerbanen benyttes som alternativ transportvei for grensekryssende trafikk på grunn av planlagte prosjekter og vedlikehold som skal utføres på Østfoldbanen i løpet av sommeren.

Spørsmål om rehabilitering av Fetsundbrua? Ta kontakt med:

Kim Richard Moen
Anleggsleder/prosjektleder Consolvo AS
Mobil: 911 06 677
E-post: kim.richard.moen@consolvo.no