Natt-/helgearbeid Fetsund bru - Oktober 2019

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. Vi er godt i gang med rehabilitering av Fetsund bru. I den forbindelse vil det foregå natt- og helgearbeid i oktober.

Arbeidet utføres av Consolvo AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå følgende helger:

Lørdag 5. – søndag 6.10.
Lørdag 12. – søndag 13.10.
Lørdag 19. – søndag 20.10.
Lørdag 26. – søndag 27.10.

Arbeidet utføres i tidsrommet fra ca. kl. 05.00 lørdag morgen til ca. kl. 16.00 søndag ettermiddag, og det vil bli arbeidet døgnkontinuerlig. Unntaket er helgen 12. – 13.10. hvor arbeidene utføres i tidsrommet 05.00-12.00 begge dager.

Det vil bli perioder med støy knyttet til sandblåsing av brukonstruksjonen. Vi gjør oppmerksom på at entreprenøren, så langt det er praktisk mulig, vil unngå å utføre særlig støyende arbeid om nettene. 

Spørsmål om natt -og helgearbeidene? Ta kontakt med: 

Kim Richard Moen
Anleggsleder/prosjektleder Consolvo AS
Mobil: 911 06 677
E-post: kim.richard.moen@consolvo.no