Natt- og helgearbeid Gjøvikbanen 23. - 25. mai

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 23. - 25. mai foregå nattarbeid i sporet en rekke steder og delstrekninger mellom Kjelsås og Jaren.

Arbeidene utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av skinnegående, dieseldrevne spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet. Et korrekt justert spor bidrar til redusert slitasje på sporet og økt komfort for alle som reiser med tog på Gjøvikbanen.

Arbeidet som skal utføres vil innebære støy, men fordi maskiner og utstyr hele tiden er bevegelse vil periodene med særlig kraftig støy være relativt kortvarige og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene, og har innvilget dispensasjon fra gjeldende bestemmelser om begrensning av støy.

Arbeidene påvirker togtilbudet
Vi gjør oppmerksom på at arbeidene påvirker det ordinære togtilbudet på Gjøvikbanen. Vi viser til VY Gjøvikbanens apper og hjemmeside for nærmere informasjon om det alternative transportopplegget gjennom helgen.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.