Natt- og helgearbeid Fetsund bru

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. Vedlikehold av bruer er høyt prioritert, og nå rehabiliterer vi jernbanebrua ved Fetsund. I den forbindelse vil det helgene 10. – 11. og 24. – 25. august, foregå natt- og helgearbeid.

Arbeidet utføres av Consolvo AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer at det vil bli perioder med støy knyttet til sandblåsing av brukonstruksjonen. Det vil foregå arbeid gjennom hele helga, men det vil ikke bli utført kraftig støyende arbeid på natta. Sandblåsing vil foregå i tidsrommene mellom kl. 19.00 og 23.00 lørdag kveld, og mellom kl. 07.00 og 19.00 på søndag.

Alternativ overnatting
For naboer som i særlig grad blir berørt av støy, kan det være aktuelt å tilby alternativ overnatting. Vi understreker at alternativ overnatting må avtales med byggeledelsen på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket av Bane NOR.


Spørsmål om natt -og helgearbeidene? Ta kontakt med:

Kim Richard Moen
Anleggsleder/prosjektleder Consolvo AS
Mobil: 911 06 677
E-post: kim.richard.moen@consolvo.no