Helgearbeid Fetsund bru

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. Vedlikehold av bruer er høyt prioritert, og nå rehabiliterer vi jernbanebrua ved Fetsund. I den forbindelse vil det i løpet av sensommeren og tidlig høst bli utført helgearbeid.

Arbeidet utføres av Consolvo AS på oppdrag fra Bane NOR, og innebærer at det vil bli perioder med støy knyttet til overflatebehandling av brukonstruksjonen. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 05.00-13.00 lørdag og søndag de aktuelle helgene (se oversikt under).

Planlagte arbeidshelger

August
Uke 33 (17.-18.8.)
September
Uke 36-39 (alle helger)
Oktober
Uke 40: (5. - 6.10.)

For ordens skyld minner vi om planlagt natt- og helgearbeid som tidligere er varslet. For mer informasjon, se denne linken.

Spørsmål om natt -og helgearbeidene? Ta kontakt med:

Kim Richard Moen
Anleggsleder/prosjektleder Consolvo AS
Mobil: 911 06 677
E-post: kim.richard.moen@consolvo.no