Vi moderniserer planovergangen ved Gjermshus

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 11. – 13. mai foregå utskifting av planovergang samt skinner og sviller ved Gjermshus.

Arbeidene utføres i Bane NORs egen regi, og vil medføre generell anleggsstøy. Kortvarige perioder med støy knyttet til kapping og sliping av skinneskjøter, samt bruk av diverse støyende håndverktøy må også påregnes.

Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, men gjør for ordens skyld oppmerksom på at hovedtyngden av særlig støyende arbeid vil foregå på dagtid. Arbeidene vil etter planen være avsluttet mandag ettermiddag.

Stengt fylkesveg – Alternativ transport
Mens arbeidene pågår vil fylkesvegen over planovergangen være stengt for trafikk. Omkjøring er skiltet. Når arbeidene er avsluttet blir fylkesvegen gjenåpnet for ordinær ferdsel uten nærmere kunngjøring. Vi gjør samtidig oppmerksom på at Kongsvingerbanen er stengt for ordinær togtrafikk store deler av helgen. For flere detaljer om alternativ transport og øvrige konsekvenser for togene, sjekk ruteinformasjonen på togselskapenes nettsider eller mobile løsninger.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.