Grunnundersøkelser ved Disenå

Bane NOR er i gang med planarbeid knyttet til bygging av ny bru over Sæteråa. I den forbindelse vil det i tidsrommet 23. – 24. februar foregå støyende arbeid i området.

Arbeidene utføres i regi av Rambøll på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 23.2. kl. 04.00 og 24.2. kl. 16.00. Arbeidet omfatter geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser.

Beskrivelse av arbeidene
De planlagte arbeidene utføres med borerigg, og genererer i utgangspunktet relativt lite støy, men kortere perioder med kraftigere støy kan inntreffe ved boring i fast fjell. Vårt mål er å redusere ulempene så mye som mulig, og vi understreker at mye av arbeidet vil foregå på dagtid.

Hvorfor helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig arbeid i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt med:

Reidar Hermund Haug, Rambøll AS
Mobil: 932 43 031
E-post: reidar.haug@ramboll.no

Werner Halvor Moen, Bane NOR
Mobil: 953 35 935
E-post: moewer@banenor.no