Grøfterensk langs Østre linje

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Østre linje. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 1. juli - 3. august bli utført rensk av linjegrøfter og stikkrenner på en rekke delstrekninger mellom Kråkstad og Eidsberg.

Arbeidene utføres av Leif Grimsrud AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre moderat støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne skinne-/veimaskiner etc. Arbeidet vil foregå på dagtid (07-19).

Hvorfor rensk av grøfter og stikkrenner?
Hensikten med å renske og utbedre stikkrenner er å sikre god avrenning og forbedret drenering av vann på tvers av jernbanetraseen. God drenasje er viktig for å unngå at underbygningen blir ustabil som følge av at den mettes med vann.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Prosjektleder Behnam Sharifi
Mobil: 452 35 788
E-post: behnam.sharifi@banenor.no