Sporarbeid Greåker-Sandesund

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 15. – 29. mai foregå utskifting av sviller på delstrekningen mellom Greåker og Sandesund.

Arbeidene utføres av Norsk Jernbanedrift (NJD) på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy knyttet til bruk av diseldrevne skinnegående spesialmaskiner. I tillegg vil det bli kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy. Arbeidene vil foregå i tidsrommet mellom kl. 21.00 og 07.00. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at maskiner og mannskap er i bevegelse, slik at det ikke er snakk om vedvarende perioder med støy på samme sted.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med;

Prosjektleder Henrik Ulfsby
Mobil: 459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no