Etterarbeider etter omfattende sporarbeid mellom Oslo og Ski i sommer

Bane NOR har fornyet Østfoldbanen i sommer og det vil pågå etterarbeider etter at skinner og sviller er byttet ut i begge hovedsporene på flere delstrekninger mellom Oslo S. og Ski.

NB! Endring 12. august 2019:
Etterarbeidet med sliping og pakking av sporet mellom Ljan stasjon og Hauketo stasjon er dessverre ikke blitt ferdig innen 12. august. Det blir støy f.o.m. 12.08. t.o.m. 18.08. mellom kl. 01.15 og 04.35. Vi beklager dette.

Naboer som i særlig grad blir berørt av støy kan bli tilbudt hotellovernatting; dette må avtales med Bane NOR i forkant, kontakt tognabo@banenor.no med navn, adresse og telefonnummer.

''''''''''''''''''''''''''''''   ****** '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ***** '''''''''''''''''''''''''''''

Etterarbeidene utføres i perioden fra 30. juli til 12. august og anleggsarbeidene utføres av NRC Rail AS på oppdrag fra Bane NOR. Gjenstående arbeid er sveising og sliping av skinner, samt at pakkmaskiner (vedlikeholdstog) benyttes for justering av sporet på delstrekninger mellom Oslo S og Ski.

Arbeidene forårsaker en del støy for berørte naboer. Vi beklager ulempene dette medfører, som følge av at arbeidet utføres på nattestid.

På delstrekningen Bekkelaget til Hauketo utføres det sveising og sliping av skinner. Arbeidet utføres i perioden 30. jui til 7. august. I perioder må det regnes med støy knyttet til håndholdt utstyr for kapping, sliping og sveising av nye skinneskjøter. Pakkmaskinen planlegges og benyttes i området på nettene fra 6. august til 10. august. Pakkmaskinen er i bevegelse og arbeider ikke på samme sted over lengre tid, med unntak ved Ljan og Bekkelaget. Her vil arbeidet pågå noe lenger.

Ved Kolbotn stasjon så planlegges pakkmaskinen og benyttes i spor 3 på Kolbotn stasjon natt til 10. august.

På delstrekningene Roås-Oppegård og Hauketo-Bekkelaget utføres det sliping av skinner enkelte steder. Arbeidet utføres i perioden 30. juli til 7. august. I perioder må det regnes med støy knyttet til håndholdt utstyr for sliping av nye skinneskjøter. Pakkmaskinen planlegges og benyttes i området på nettene fra 7.  og 8. august. Pakkmaskinen er i bevegelse og arbeider ikke på samme sted over lengre tid.


For naboer som i særlig grad blir berørt av anleggsarbeidene kan det være aktuelt å tilby overnatting på hotell. Vi presiserer at hotellovernatting må avtales med Bane NOR på forhånd på tognabo@banenor.no med navn, adresse og telefonnummer.

Vi understreker at spesielt støyende arbeid ikke vil bli utført i innsovningsperioden mellom kl. 23.00 og 01.00.

For at du skal få best mulig service, ber vi deg sende e-post til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon.