Arbeider på Kongsvingerbanen 2019

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen og skifter ut kontaktledningsnettet på nesten hele linjen. I den forbindelse vil det være dagbrudd, helgebrudd og noen totalbrudd våren 2019. Se full oversikt nedenunder.

Revisjon av kontaktledningsanlegget på Hovedbanen. Foto: Bane NOR.

Arbeidene utføres av de to entreprenørene Baneservice og Veidekke, på strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen.

Boretog benyttes for å borre hull til mastefundamenter som gyses fast i neste arbeidsoperasjon. Det vil si at fundamentene festes til nærliggende grunn med sement. Etter hvert vil mastene heises på fundamentene og diverse utstyr monteres. Samtidig arbeides det med å få på plass autotransformatorene. Det graves hull til fundamentene og deretter plasseres trafo med tilhørende trafohus. I tillegg skal blir det trekking av kontakt- og autoledninger, det skal utføres gravearbeid med bytte av diverse kabler, oppsetting av autotrafoer for hver 10. kilometer, koblingsarbeider og riving av det gamle kontaktledningsanlegget.

Arbeidene forventes ferdigstilt i 2021. Bane NOR er klar over at dette påvirker reisende og naboer i lang tid, og vi beklager ulempene arbeidene medfører. Til gjengjeld står vi igjen med et nytt anlegg som vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

Dagbrudd, helgebrudd og totalbrudd

Det vil være dagbrudd og helgebrud hele perioden. I tillegg vil det noen helger være totalbrudd på 36 timer. Dette betyr at det i nevnte tidsperioder er full stans i togtrafikken. For informasjon om ruteendringer, se vår app «NÅ», nsb.no eller ta kontakt med vårt kundesenter.  

Oversikt over arbeidene

Lillestrøm – Årnes

Man-fred            08:45-14:00

Lør-søn              05:00-12:00

Årnes – Kongsvinger

Man – fred          08:25 – 13:30

Lør-søn               04:30 – 11:30

Kongsvinger – Åbogen

Man-fred             08:25-13:30

Lør-søn               04:30-11:30      

Totalbrudd

23.-24.2: lørdag kl. 04:10 –  søndag kl. 16:10.

2.-3.3: lørdag kl. 04:10 –  søndag kl.16:10.

9.-10.3: lørdag kl. 04:10 – søndag kl. 16:10.

11.-12.5: lørdag kl. 04:10 – søndag kl. 16:10.

18.-19.5: lørdag kl. 04:10 – søndag kl. 16:10.

1.-2.6: lørdag kl. 04:10 – søndag kl. 16:10.

Trykk her for mer informasjon om prosjektene Nytt kontaktledningsanlegg på Kongsvingerbanen og Sørumsand stasjon