Anleggsarbeid ved Skarnes stasjon

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen. I den forbindelse blir det i tidsrommet 27. mai til 14. juni utført anleggsarbeid knyttet til undergangen ved Skarnes stasjon.

Anleggsarbeidet utføres av Anlegg Øst entreprenør AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil i hovedsak foregå på dagtid (08:25 – 13:30) mandag-fredag. Unntaket er perioden f.o.m. lørdag 1.6. kl. 05.00 til mandag 3.6. kl. 02.00 hvor det vil bli jobbet døgnkontinuerlig.

Moderat anleggsstøy
Arbeidene vil innebære generell anleggsstøy. Støynivået vil være moderat, og vi understreker at det ikke vil være i konflikt med anbefalte grenseverdier slik disse er beskrevet i Miljødirektoratets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16).

Ventetid må påregnes
Arbeidene vil trolig innebære at det i kortere perioder må påregnes noe ventetid for å passere undergangen. I tillegg vil det i perioder være noe begrenset fremkommelighet. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men benytter anledningen til å understreke at arbeidsplaner vil bli tilpasset avgangstidene for tog og alternativ transport (buss for tog) så langt det er praktisk mulig.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter og politiet er orientert om de planlagte arbeidene ved Skarnes stasjon.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med:

Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 916 55 989
E-post: hko@banenor.no