Sporarbeid Aspedammen-Kornsjø

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I sommer har vi mange prosjekter på gang for å gjøre Østfoldbanen enda mer driftsikker og pålitelig. På strekningen Aspedammen-Kornsjø skal vi blant annet erstatte gamle sviller med nye.

Arbeidet vil foregå frem til 11. august. Jobben utføres av Norsk Jernbanedrift (NJD) på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy knyttet til bruk av diseldrevne skinnegående spesialmaskiner. I tillegg vil det bli kortvarige perioder med støy knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy.

Arbeidet vil foregå som kvelds-/nattarbeid i tiden mellom kl. 20:30 og 06:30. Vi beklager ulempene som følge av støy, men ber om forståelse for vårt behov for å gjennomføre nødvendig modernisering og oppgradering. Uten driftssikre spor, stopper togene.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte arbeidene.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Østfoldbanen blir berørt.

Østfoldbanen stengt for ordinær trafikk
Vi minner om at Østfoldbanen er stengt for ordinær togtrafikk i sommer. VY iverksetter et omfattende opplegg med buss for tog. På togselskapets hjemmeside (www.vy.no) og mobile apper, finner du mer informasjon om det alternative transportopplegget gjennom sommeren.

Bane NOR beklager
Sporarbeidene på strekningen Aspedammen-Kornsjø har pågått siden 30. juni. Bane NOR beklager at informasjon til berørte naboer ikke er sendt ut på et tidligere tidspunkt. Dette skyldes en svikt i våre varslings- og informasjonsrutiner.

For nærmere informasjon om arbeidet som utføres, ta gjerne kontakt med;

Prosjektleder Henrik Ulfsby
Mobil: 459 50 155
E-post: henrik.ulfsby@njd.no