Nattarbeid Ås stasjon

Bane NOR moderniserer Østfoldbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 22.00-06.00 natt til 8.10. bli utført maskinelt sporvedlikehold ved Ås stasjon.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for pakking (stabilisering) av sporet. Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. 

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt. 

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i kommunen er orientert om de planlagte nattarbeidene. 

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Harry Korslund
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: hko@banenor.no