Støyende arbeider på Hovedbanen

Bane NOR vedlikeholder Hovedbanen. I den forbindelse vil det natt og dag søndag 31.5 bli utført rensk og bolting av fjell på strekningen mellom Høybråten og Fjellhamar.

Arbeidene vil medføre anleggsstøy knyttet til fjellrensk og bolting av fjell på syv steder på en fire kilometer lang strekning fra enden av Ole Brumsvei sør for Høybråten stasjon til Grønliveien nord for Fjellhamar stasjon.

Arbeidstider
Arbeidet vil skje på natt- og dagtid søndag 31.5 mellom kl 02:00 til 13:00.

Arbeidene vil flytte seg langs strekningen og for de aller fleste punktene dreier det seg om arbeider som vil vare rundt en time. For et punkt ved Stovnerveien sør for Høybråten blir det arbeidet i seks timer mellom kl 05:34 til 11:54.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.