Sporarbeid ved Filipstad og Skøyen

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Drammenbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 11. – 15. mai foregå nattarbeid i sporet ved Filipstad og Skøyen.

Arbeidet utføres av Veidekke AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for utskifting og pakking (stabilisering) av pukk i sporet på to korte delstrekninger mellom henholdsvis Skøyen og Filipstad og rest vest for munningen av Oslotunnelen.

Med forbehold om at helsemyndighetene i bydelen innvilger vår søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om anleggsstøy, vil arbeidet bli utført i tidsrommet mellom kl. 01.30 og 05.00 de aktuelle nettene. Arbeidet vil innebære perioder med relativt kraftig støy. Det er derfor aktuelt å gi tilbud om alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt.

Hvor og når vil arbeidet foregå?
Natt til tirsdag 12. mai vil det foregå arbeid mellom Skøyen og Filipstad. De øvrige nettene vil arbeidet foregå i området rett vest for munningen av Oslotunnelen.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidene, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.