Sporarbeid i Brynsbakken natt til 5. og 6. oktober

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Hovedbanen. I den forbindelse vil det natt til mandag 5.10. og tirsdag 6.10. foregå maskinelt sporvedlikehold i nedre del av Brynsbakken.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 01.00 og 04.00 begge netter. Arbeidet omfatter pakking (stabilisering) av sporveksler i området mellom Oslo gate og Myklegardgata.

Tilbud om alternativ overnatting
Arbeidet som skal utføres vil forårsake perioder med kraftig støy. Vi beklager ulempene som følge av dette, og gjør oppmerksom på at vi vil tilby alternativ overnatting til berørte naboer som i særlig grad blir berørt. Vi gjør oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.