Oppdatert varsel om nattarbeidene Brynsbakken/Etterstad

Det pågår to, støyende anleggsarbeider på natt samtidig på jernbanen mellom Oslo S og Etterstad. Det ene arbeidet må utsettes til oktober, mens det andre vil fortsetter fram til 4.9, men da med moderat støy.

Ved Etterstad pågår bygging av nye kabelkanaler på Hovedbanen. Som tidligere varslet har det pågått støyende nattarbeider med pæling av fundamenter til i 26.8. Nå gjenstår diverse monteringsarbeider på strekningen fra Rema 1000 Etterstad til Etterstadsletta 108 som blir utført natt til mandag 31.8 fram til natt til fredag 4.9. Disse arbeidene vil ha et moderat støynivå.

I Brynsbakken fra Oslogate til Etterstadgata pågår pakking av spor og sporveksler. Dette arbeidet er delvis ferdig. På grunn av teknisk feil på en anleggsmaskin er arbeidet stoppet og resten av arbeidet må derfor utsettes til i oktober. Vi varsler på nytt de som berøres når arbeidet starter igjen.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.