Sporarbeid på Filipstad driftsbanegård

Lørdag 26. og søndag 27. september blir det på dagtid bli utført sporarbeid på Filipstad driftsbanegård.

Bane NOR skal utføre vedlikeholdsarbeider i sporveksler på Filipstad driftsbanegård og i den forbindelse vil det bli arbeidet lørdag 26. og søndag 27. september. Arbeidet vil skje på dagtid mellom kl 07:00 til kl 19:00.

Arbeidet som består i å bytte sviller i sporveksler inne på stasjonsområdet til Filipstad driftsbanegård. I arbeidet blir det benyttet lyddempede maskiner og utstyr, men det vil støye i korte perioder i forbindelse med kapping og fastskruing av skinner.

Hvorfor helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold på dager eller i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.