Nattarbeid ved Vålerenga

Bane NOR vedlikeholder Hovedbanen. I den forbindelse vil det i natt til 18.9 og natt til 19.9 foregå støyende fjellsikring ved Vålerenga.

I et område på 100 meter ved brua for Enebakkveien over jernbanen ved Vålerenga blir det natt til 18.9 og natt til 19.9 fra kl 01:00 til kl 07:00 arbeidet med fjellsikring. Det skal pågå boring og bolting i fjell og arbeidene vil derfor støye.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Hovedbanen blir berørt.

Det kan være aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt, eller som har spesielle behov. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.