Nattarbeid på Hovedbanen

Bane NOR vedlikeholder Hovedbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 20. juli til 15. november foregå arbeider på natt mellom Etterstad og Alna holdeplass.

På Hovedbanen bygges føringsveier/kabelkanaler på strekningen Etterstad - Alna holdeplass. Arbeidene blir utført på natt og med bruk av anleggsmaskiner. Man må i perioder regne med støy.

Følgende arbeider skal utføres på strekningen og vil foregå på natt:

  • 27. juli - 31. august: Arbeider med føringsveier og kabelkanaler og mellom Etterstad og Bryn.
  • Uke 34: Peling av stolpefundament for kabelkanaler mellom Etterstad og Bryn. Dette arbeidet gir ekstra støy, men forflytter seg bortover.
  • 20. juli- 29. september: Arbeider med kabelkanaler, rørkryssinger og setting av trekkekummer på og rundt ved Bryn stasjon. Her vil det ikke være arbeider hver natt, men tidvise arbeider, litt fra og til.
  • 20. juli – 15. november: Arbeider med føringsveier, kabelkanaler, rørkryssinger og setting av trekkekummer fra nord for Bryn stasjon til Alna holdeplass. Her vil det heller ikke være arbeider hver natt, men tidvise arbeider, litt fra og til.

Entreprenør har riggområdet på Bryn, så det vil i perioden 20.juli – 01. oktober være aktivitet med maskiner for inn- og uttransport av utstyr og maskiner her hver natt.

Entreprenør har riggområdet på Bryn, så det vil i perioden 20.juli – 01. oktober være aktivitet med maskiner for inn- og uttransport av utstyr og maskiner her hver natt.

Entreprenør har riggområdet på Bryn, så det vil det her i perioden 20. juli – 01. oktober være aktivitet med maskiner for inn- og uttransport av utstyr og maskiner hver natt.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Hovedbanen blir berørt.

Det kan være aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt, eller som har spesielle behov. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.