Nattarbeid i Brynsbakken

Bane NOR vedlikeholder jernbanesporene i Brynsbakken. I den forbindelse vil det i tidsrommet natt til fredag 29.5 til og med natt til søndag  31.5 fra kl 01:00 til kl 05:30 foregå vedlikehold av sporveksler i Brynsbakken.

Arbeidene kan medføre noe støy i perioder knyttet til etterfylling av pukk under veksler, men arbeidene vil forflytte seg langs strekningen fra Oslogate til Etterstadgata.

Arbeidstider
Arbeidet vil skje på nattetid fram til man er ferdig natt til søndag 31.5.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.