Dag- og nattarbeid på Drammenbanen 4.4. - 13.4.

Bane NOR vedlikeholder og fornyer Drammenbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 4.4. – 13.4. foregå dag- og nattarbeid på strekningen Slependen - Høn.

I påska mellom 4.4 og 13.4 skal det bores hull og støpes nye fundarmenter for nytt kontaktledningsnett mellom Slependen og Høn. I tillegg blir det montert nye master og annet utstyr. Arbeidet blir utført både på dag- og nattetid og medfører en del støy. Arbeidene vil imidlertid forflytte seg langs strekningen og de mest støyende aktiviteter vil foregå på dagtid. Vi beklager ulempene dette fører med seg.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.