Natt- og helgearbeid ved Etterstad 19. - 26.8.

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Hovedbanen. I den forbindelse pågår det støyende arbeid i Etterstadområdet.

Arbeidet utføres av NRC AS på oppdrag fra Bane NOR, og medfører støy blant annet knyttet til bruk av spesialutstyr for boring og peling av fundamenter for nye kabelkanaler. Arbeidet utføres innenfor disse tidsrommene:

Mandag-fredag:   01.00-05.30
Natt til lørdag:     01.00-06.00
Natt til søndag:    01.00-06.30

Det pågående arbeidet skal etter planen være avsluttet innen 31. august, men usikkerhet knyttet til grunnforhold, som f.eks. dybde til fjell, gjør at vi velger å varsle for én uke av gangen. Vi presiserer derfor at dette varselet gjelder for tidsrommet 19. – 26.8. Oppdatert varsel for resterende arbeid, sendes ut i begynnelsen av uke 35.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Tilbud om alternativ overnatting
Arbeidet som skal utføres vil forårsake perioder med kraftig støy. Vi tilbyr derfor alternativ overnatting til berørte naboer. Vi gjør oppmerksom på at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Bane NOR beklager
På grunn av ferieavvikling og en påfølgende svikt i våre rutiner for intern utveksling av informasjon, kommer dette varselet om planlagt arbeid altfor sent. Det beklager vi på det sterkeste.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål om arbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.