Natt- og helgearbeid i Lodalen 23. - 25.10.

Bane NOR har ansvaret for alt vedlikehold og modernisering av jernbaneanlegg i Norge. Godt vedlikehold bidrar til å gjøre anleggene mer stabile og pålitelige slik at flere tog kommer og går når de skal.

I tidsrommet fra fredag 23.10. kl. 23.00 og søndag 25.10. kl. 11.00 skal vi skifte ut en sporveksel i Lodalen. Arbeidet blir utført av Lerøy Vedlikehold AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre noe støy knyttet til bruk av dieseldrevne skinnegående maskiner. Kortvarige perioder med noe kraftigere støy knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter må påregnes.

Vi beklager ulempene, men understreker at vi vil legger vekt på å begrense ulempene så mye som mulig. Det innebærer blant annet at særlig støyende arbeidsoperasjoner, så langt det er praktisk mulig, vil bli gjennomført på dagtid.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at helsemyndighetene i bydelen har innvilget støydispensasjon for det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet orientert.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten trafikk, bidrar vi til å redusere konsekvensene for togenes punktlighet og regularitet.

Alternativ overnatting

Omfanget av støy vil være relativt beskjedent, men enkelte arbeidsoperasjoner vil innebære at anbefalte grenseverdier overskrides. Det er derfor aktuelt å tilby alternativ overnatting for naboer som i særlig grad blir berørt. Vi understreker at alternativ overnatting må avtales på forhånd. I motsatt kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket. 

Spørsmål om arbeidene?

Eventuelle spørsmål om arbeidet, alternativ overnatting eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.