Natt- og helgearbeid i Brynsbakken

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Hovedbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 12. – 18. juni foregå maskinelt vedlikehold av spor og sporveksler i Brynsbakken.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (justering og stabilisering) av spor og sporveksler. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom 01.00 og 05.00

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det dreier seg om bevegelig arbeid som ikke fordrer dispensasjon fra gjeldene retningslinjer for begrensning av støy fra anleggsvirksomhet. Vi ønsker allikevel å informere, slik at berørte naboer er orientert om våre planlagte vedlikeholdsaktiviteter i det aktuelle området.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. 

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.