Natt- og helgearbeid Bryn stasjon

Bane NOR vedlikeholder Hovedbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fredag 21.2 til torsdag 05.3 fra kl 00:30 til kl 06:00 foregå utskifting av skinner på Bryn stasjon.

Arbeidene vil medføre noe støy blant annet knyttet til kapping av gamle skinner

Arbeidstider
Arbeidet vil skje på nattetid fram til man er ferdig natt til fredag 05.3.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Hovedbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.