Natt- og helgearbeid på Høvik stasjon

Bane NOR vedlikeholder Drammenbanen. I den forbindelse vil det i helgen i tidsrommet lørdag 15.2 kl 22:00 til søndag 16.2 kl 06:30 foregå grunnboringer i sporene på Høvik stasjon.

Arbeidene vil medføre noe støy i tilknytning til bruk av maskinelt utstyr.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig arbeide i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.