Dag- og nattarbeid på Bryn stasjon

Bane NOR vedlikeholder Hovedbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 18.9 til 21.9 foregå støyende sporarbeider på Bryn stasjon.

I sydenden av Bryn stasjon skal det blant annet skiftes fire sporveksler. Det innebærer masseskifte, kapping, sveising og sliping av skinner og pakking av spor. I tillegg skal det gjøres arbeider på og ved plattformene. Arbeidene vil medføre støy fra bruk av ulike arbeidsmaskiner.  

Arbeidstider
Arbeidet vil skje kontinuerlig fra fredag 18.9 kl 22:00 til natt til mandag 21.9 kl 05:00. I innsovingsperioden mellom kl 23:00 og kl 01:00 vil de mest støyende arbeider være innstilt.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Hovedbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.