Dag- og nattarbeid mellom Skøyen og Lysaker på Drammenbanen 9.4. - 13.4.

Bane NOR vedlikeholder og fornyer Drammenbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 9.4. – 13.4. foregå dag- og nattarbeid på strekningen Skøyen - Lysaker.

I påska mellom 9.4 og 13.4 skal det pågå arbeider på deler av strekningen Skøyen-Lysaker. Blant annet skal føringsveger for kabler flyttes, og det skal gjøres fjellsikring og grunnboring ifm andre prosjekter. Arbeidene vil pågå både på dag- og nattetid og kan medføre noe støy.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no. Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.