Dag- og nattarbeid Bryn stasjon

Bane NOR vedlikeholder Hovedbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 31.5 til 1.6 foregå sporarbeider på Bryn stasjon.

Arbeidene vil medføre støy fra bruk av arbeidsmaskiner i forbindelse med bytting av en sporveksel.  

Arbeidstider
Arbeidet vil skje kontinuerlig mellom kl 01:40 natt til søndag 31.5 til kl 01:40 natt til mandag 2. pinsedag.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Drammenbanen blir berørt.

Spørsmål om arbeidene?
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.